Jobs for Developers

C# Developer

Purple TechnologyBrno, Czech RepublicFull-time$90k - $205k*Nov 23, 2022

Alternative Jobs

Jsme malý ambiciózní tým vývojářů, který se s každým novým projektem posouvá dopředu a drží tempo s technologickými novinkami a návrhy. Nelpíme na používání určitých technologií, právě naopak s každým projektem si určujeme na čem ho postavíme, nedávno jsme takto začali využívat Blazor. Taky sleduješ novinky ve vývoji a chceš je využívat? Pojďme se o tom pobavit. 

Naše práce se většinou odvíjí od potřeb zákazníků, se kterými buď sdílíme patro v budově nebo alespoň kanály na Slacku. Přestože jsou naše aplikace používány převážně interně, neznamená to, že není kladen důraz na kvalitu. Právě naopak. Spousta nástrojů běží 24/7, zpracovává tisíce požadavků za vteřinu a pracuje s omezenými systémovými zdroji. Když něco selže, společnost to stojí spoustu peněz a práce navíc, takže jakmile něco přestane fungovat, musíme se o tom dozvědět co nejdřív a situaci okamžitě řešit.

Jak fungujeme?

Vyrostli jsme dost punkově, ale pracujeme na tom, ať si vytvoříme jednoduché agilní procesy. Snažíme se o minimalizaci byrokracie, aby bylo co nejvíc času na programování.

Všichni máme svoje zvyky a specifika, vždy se ale snažíme dohodnout na společných postupech. Učíme se věci za pochodu a nemáme problém zavádět nejnovější technologie, pokud to dává smysl.Téměř každý projekt stavíme na zelené louce, což je pro nás vždy zdrojem nových zkušeností. Při tvorbě každého systému máme čas na research/PoC a zamyšlení se nad návrhem, který pak společně ladíme.

Co používáme k vývoji?

Co by ti nemělo být cizí?

Co ti můžeme nabídnout:

Share this:

Alternative Jobs

Popular searches